[Download] – Tài liệu trồng và chăm sóc cây hồ tiêu [PDF]

Download tải tài liệu hướng dẫn trồng tiêu (định dạng file PDF). Đây là tài liệu của các tác giả Hoàng Thanh Tiệm, Lê Ngọc Báu, Tôn Nữ Tuấn Nam, Nguyễn Hùng, Nguyễn Thị Thoa. Do Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Và Phát Triển Nông Thôn, Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia và Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp phát hành.

Các nội dung trong tài liệu

Đặc điểm hình thái của cây hồ tiêu, Giống tiêu và kỹ thuật nuôi trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, bệnh hại cây tiêu và biện pháp phòng trừ, thu hoạch và chế biến tiêu

Leave A Reply

Your email address will not be published.