Browsing Category

Hướng dẫn trồng tiêu

Chia sẻ kinh nghiệm trồng tiêu, các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu cho năng suất cao, ổn định, bền vững, đồng thời giới thiệu các giống tiêu năng suất cao có giá trị kinh tế để bà con thuận tiện trong việc lựa chọn.